E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Liz Wirdenius
www.novaliv.se
info@novaliv.se

Om Mig

Jag är diplomerad samtalsterapeut (psykosyntes) och diplomerad coach (ICF) med vidareutbildning i ACT, Paleo – kost och livsstil, mindfulness och självledarskap. Med 25 års erfarenhet av stresshantering, terapi och livsstilsfrågor med enskilda klienter och grupper och genom egna livserfarenheter har jag en bred kunskap om vetenskapligt beprövade metoder och förhållningssätt.

Frågor kring livsstil och hälsa ligger mig varmt om hjärtat. Förhållningssätt till kost, motion, sömn och syfte i livet kan ha en avgörande betydelse för vårt mående. Att hitta sin egen väg till balans inom dessa områden lägger ofta grunden till att också vilja utveckla personliga insikter och livsmål. Idag sammanfattas förmågan att leda sig själv på ett hållbart sätt i begreppet självledarskap. En sådan förmåga ger bra förutsättningar för att på bästa sätt klara livets utmaningar.


Varmt välkommen till ett första orienterande samtal där vi kartlägger din situation idag och lyfter fram det som kan vara till stöd hjälp här och nu.

Om det känns rätt för dig kan vi tillsammans arbeta vidare med vägledning och konkreta steg mot förbättrad hälsa, livsglädje och balans i tillvaron.

Tillgängliga tider finns i förstahand under vardagar 17-19. och helger 10-17.

Betalning sker via Swish.
Bokas flera samtal sker betalning via faktura.

Möte via Zoom är också möjligt.
Meddela önskemål om dag och tid.

Plats: Stationsgatan 46, Uppsala (Ingång vid Yogahuset).

Pris: Orienterande samtal
30 min: 450 kr.

Coaching / Samtalsterapi
50 min: 975 kr.


Boka Coaching & Samtalsterapi