E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Mitt intresse för personlig utveckling och att studera mänskligt beteende har funnits så länge jag kan minnas. Vår fysiska kropp påverkas av våra tankar och övertygelser. Den energi som vi utstrålar påverkar i sin tur hur vi upplever den materiella världen. Många nya riktningar inom kvantfysiken tar nu fasta på dessa mycket gamla kunskaper men ur ett modernt vetenskapligt perspektiv. 

Min professionella bakgrund är en civil ingenjörsutbildning från KTH i Stockholm och därefter arbete inom fastighets- och byggbranschen. Jag är intresserad av entreprenörskap i bemärkelsen nyfiken att pröva nya vägar, skapa omständigheter som ger frihet men samtidigt vara beredd att arbeta och driva det som är i samklang med min innersta sanning. För att hitta balansen mellan det strukturerade linjära tänkandet och det intuitiva, skapande förhållningssättet utbildade jag mig till diplomerad Samtalterapeut i psykosyntes (HumaNova), diplomerad Coach och har också byggt på med olika kurser i bl.a. Minfulness, ACT, och Självledarskap.

Jag brinner för att förmedla och öka kunskapen kring metoder för ett helare och friskare liv.