E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Funktionsmedicin är friskmedicin. Det är en inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar orsakerna till kroniska livsstilssjukdomar och symtom.

Vid akuta tillstånd som t.ex. trauman och infektioner är traditionell skolmedicin väl etablerad och framgångsrik. Men vid kroniska sjukdomar och diffusa symtom ger funktionsmedicin många fördelar. Den har:

  • Hög vetenskaplig evidens
  • Behandlar orsaker
  • Patientcentrerad
  • Individanpassad
  • Förebyggande
  • Helhetssyn

Vill du veta mer eller få hjälp är det viktigt att vända sig till en väletablerad yrkesutövare. Det finns välrenommerade skolor i USA. I Sverige finns Funktionsmedicinska Vårdutbildningar i Sverige AB och Paleo Institute. Du kan söka efter yrkesutövare t.ex. på www.fmvu.se   www.paleo-institute.se  www.odenplansnaturhalsa.se

Vid ett besök diagnosticeras obalanser i de olika biokemiska systemen genom samtal, labbtester och analyser. Behandlingar fokuserar på symtomspecifika och individanpassade kost- närings- och livsstilsåtgärder, men kan också vid behov bestå av läkemedel, samtalsterapi, sjukgymnastik och andra skolmedicinska åtgärder. Du får också råd hur du genom livsstil kan påverka aktuella symtom och behålla hälsosamma vanor.