E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Att meditera regelbundet har genom mätningar visat att hjärnan påverkas på många positiva sätt. Vid meditation ändras hjärnans frekvens från höga och låg beta till den långsammare alfa, för att sedan sakta ner till theta vågor. Under våra första 0 – 7 år fungerar hjärnan på theta nivå och informationen utifrån lagras i minnet på ett alldeles speciellt sätt. Denna grundläggande programmering lagras i det undermedvetna som under normala förhållanden inte är tillgängligt för vårt medvetna tänkande. Att befinna sig på theta nivå i meditation eller vid hypnos i vuxen ålder innebär möjligheter att omprogrammera tidigt grundlagda övertygelser.

Mediterar du för första gången så pröva kortare stunder – gärna med avslappnande musik eller till en inspelad guidad meditation. Det finns mycket att välja på från nätet.

Att göra meditation till en daglig rutin ger stora hälsosamma effekter på kropp och sinne. Det finns mycket litteratur att läsa och guidade meditationer att ladda ner.

Mindfulness betyder medveten närvaro i nuet. Det är ett förhållningssätt där fokus ligger på upplevelsen av nuet utan dömande eller värderande.

 

Aktuell bok av Åsa Nilsonne: Mindfulness utan flum

Meditationslänkar: www.deepakchopra.com