E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Det finns en uppsjö av råd och metoder och program som lovar snabba resultat om du vill gå ner i vikt, lindra krämpor och bli vacker och glad. Sanningen är den att en välmående kropp och ett balanserat sinne hänger ihop med livsstil och är något som byggs upp under hela livet. Kroppen påverkas av vad vi äter, men det tankar och övertygelser vi programmerar vårt undermedvetna med har också en stor påverkan på vår livsstil och vårt mående. Många delar samverkar.

När det gäller kost kan kroppens näringsstatus och eventuell känslighet för olika ämnen kartläggas. Det kan bli ett första och viktigt steg att upptäcka obalanser. Nu kan rätt åtgärder sättas in för att understödja kroppen självläkande förmåga. För att nå en mer hälsosam vikt och kunna behålla den över tid är detta också ett bra steg att ta.

En funktionsmedicinare kan genom provtagningar kartlägga överkänslighet mot vissa ämnen och andra obalanser i kroppens alla system. Läs vart du kan vända dig under fliken ”Funktionsmedicin”