E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Stor del av dagen agerar vi utifrån ett förprogrammerat beteende. Hjärnan använder tidigare inlärda beteenden och reaktionsmönster för att lösa problem men också föra att om och om igen bekräfta etablerade övertygelser. Vi går på autopilot. Genom att bli medvetna om underliggande mönster synliggörs våra behov och drömmar. Vi får en genuin kontakt med det övermedvetna och kan transformera/läka obalanser.

Kvantfältet är det energifält som sammanlänkar oss alla. Allt består av energi och kvantfysiken visar att det vi uppfattar som fast material egentligen är vibrerande energi som uppfattas som fast först när vi observerar det. Vi har alla möjligheter att skapa större kontakt med detta högre medvetande. Vi gör det redan intuitivt och när vi är i kärleksfullt flöde.

Tankarna om energifält och möjlighet till transformation och där allt är möjligt genom attraktion kan vara svårt att förstå fullt ut. Men det finns många källor till information och mer lättillgängliga beskrivningar.

Ett klassiskt exempel till läsning är boken: The secret – Hemligheten, Rhonda Byrne

Länkar att botanisera i är: www.drjoedispenza.com   www.depaakchopra.com  www.instanttransformation.se