E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Hälsocoaching

VIP eller VAP

Att var eller behandlas som en VIP (very important person) kan verka lockande. Det är ett begrepp som har använts mycket inom servicesektorn för att ge förmåner och annat till …

Hälsocoaching

Skapa livsenergi!

Vad är livsenergi och går det att medvetet skapa mer av det? Föreställ dig att medvetandet består av tre tydlig nivåer. Vi kan kalla dem offerrollen, självhjälp och skapande. Modellen …

Hälsocoaching

Är du en empat?

Empater har ett alldeles speciellt sätt att se på världen. De är högkänsliga och absorberar andras tankar, känslor och energier. Alla deras känslor går mer på djupet.  De har lätt …