E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Att var eller behandlas som en VIP (very important person) kan verka lockande. Det är ett begrepp som har använts mycket inom servicesektorn för att ge förmåner och annat till den som betalar lite mer för tjänster. Det är i vissa lägen bekvämt och motiverat men kan ibland – kanske omedvetet – användas för att ”boosta”sitt ego. En fråga vi kan ställa oss då är ”varför vill jag vara VIP och vad är den bakomliggande  drivkraften. ”

Ditt svar blir förhoppningsvis att du drivs av en önskan att leva i enlighet med dina sanna värderingar, din själs sanning och din autenticitet. Då har du redan förflyttat ditt fokus från VIP till VAP (very authentic person). Att vara en VAP betyder helt enkelt att vara den bästa versionen av sig själv.

Det är ganska tydligt att det nu sker en spännande attitydförändring hos fler och fler människor. Ambitioner, drivkrafter, mål och hur vi vill leva i största allmänhet har förskjutits mot en önskan om större frihet, flexibilitet i arbetslivet och större mångfald. Framgång inkluderar inte bara materiella ting och resurser utan också aktiviteter som stärker vårt välbefinnande. Såväl en spännande livsstil som erbjuder upplevelser och en hälsovård som ger mer personliga, skräddarsydda botemedel och förebyggande friskvård efterfrågas av allt fler.

Att vara en VAP innebär att leva i harmoni med både sig själv och med omvärlden. Du löser dina problem och utmaningar på ett sätt som stärker dig och som också kan vara till hjälp för andra. Du lever hälsosamt och tar ansvar för ditt liv och din hälsa. Du kan öka din egen energi och förstår vad som dränerar dig på energi. Du styrs inte av inre rädslor, begränsande övertygelser och sociala konventioner. Du lever ett autentiskt liv och följer dina egna vägledande värderingar utan att kopiera andras. Då har du kontakt med ditt äkta jag och faller inte för frestelsen att visa upp dig själv i en förskönande dager. En person som imponerar och är populär på ett ytligt sätt. Du tappar din livsenergi och ser inte längre ditt livs syfte och det som är unikt för dig. Du irrar bort dig själv i falska masker i stället för att visa ditt sanna ansikte.

Med rätt kunskap och verktyg kan du både skapa och förvalta din energi. Då tar du makten över ditt eget mående.

I boken ”Äg din energi” av Alla Svirinskaya finns en skatt av metoder och insikter för att stärka din genuina livskraft och bli immun mot skadliga energier.

www.livsenergi.se

 

 

Andra inlägg