E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Vad är livsenergi och går det att medvetet skapa mer av det?

Föreställ dig att medvetandet består av tre tydlig nivåer. Vi kan kalla dem offerrollen, självhjälp och skapande. Modellen har även två sidor precis som ett mynt. Baksidan består av det vi kan kalla beskyddarpersonligheten som lägger all energi på att skydda oss och hålla oss i säkerhet. Framsidan av myntet är vårt kreativa geni och skapare.

När vi befinner oss på nivån offerrollen upplever vi att vi drabbas av livet. Vi är offer för omständigheter och saknar kontroll över det som sker. Om du känner dig olycklig och otillfredsställd skyller du på andra och på de omständigheter som livet presenterar för dig.

På nivå två eller i självhjälpsrollen accepter vi inte längre om vi känner oss missnöjda och felplacerade. Men vi är fortfarande kvar på myntets baksida eftersom vi reagerar med undermedvetna uppfattningar om att vi är otillräckliga och inte värda något bättre. Men i stället för att vara ett offer har vi en känsla att saker kan förändras. Vi börjar också söka efter vägar till förändring. Vi tänker ”Livet drabbar mig men jag väljer att göra det bästa möjliga av situationen”. Vi söker oss till självhjälpsböcker, självhjälpsprogram och terapitimmar. Vi söker intellektuella lösningar och diagnoser för att sedan börjar åtgärda det som inte fungerar. Allt detta är förstås bättre än att vara helt blockerade. Men när vi bara söker efter ”problemet” och lägger alla energi på detta,  leder det till att vi behöver ha problem att lösa för att ”veta vilka vi är”. Vi har fått en del verktyg, men kan inte uppfatta glädje, helhet och tillit.

På den tredje nivån är vi kreativa geni och skapare. Vi börjar inse att det inte finns något sådant som dåliga situationer. Vi vet att varje situation gynnar oss på något sätt. Det kan leda till ett uppvaknande och en insikt att varje händelse i livet faktiskt uppstår utan någon annan anledningen än att vi ska dra nytta av den. Om du kan se livet på det sättet då skulle du leva i livets flöde och i samverkan med livet. Du skulle mycket snabbare se vinsterna med varje förlust eller utmaning. Ditt lidande skulle minska och kanske till och med försvinna.

Du kan i det tillståndet arbeta med din kropp, ditt sinne och ditt energifält så att stora händelser inte orsakar smärta. Du skapar energi för hela dig och förstår också att du behöver förankra din energimässiga eller andliga natur i kroppen.

Blir du nyfiken på dessa tankar så läs mer av Sue Morter, författare, föreläsare, inspiratör och retreatledare.

www.livsenergi

 

Andra inlägg