E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Inflammation är en normal och viktig del av kroppens immunsystem. Men när inflammationen blir kronisk kan den ställa till det för oss genom att ge olika symptom och öka risken för olika sjukdomar. Idag misstänker man att kronisk inflammation är den främsta orsaken till åldersrelaterade förändringar. Genom livsstilsförändringar går det att effektivt motverka onödig inflammation.

Det som framför allt får immunsystemet att stanna kvar i försvarsläge och alltså övergå i ett kronisk tillstånd är:

 • Kosten
 • Blodsockerproblem och insulinresistens
 • Stress
 • Infektioner
 • Mag-och tarmproblem
 • Gifter
 • Gener
 • Rökning, alkoholintag
 • Brist på motion

Livsstilsförändringar genom sunda vardagsvanor ger över tid de allra bästa förutsättningarna för en självläkande kropp som förhindrar kronisk inflammation. Ofta vill vi försvara den livsstil som varit vår under kanske många år. Motståndet mot en förändring är stor och känns ofta onödig och det kanske också finns en djup övertygelse att det inte behövs och att läkemedel är lösningen. Men inhämta kunskap och inspiration och gör en ärlig bedömning av hur du lever idag och vilka vanor och symptom som visar sig – mer eller mindre tydligt.

Det tar också tid att ändra väl förankrade vanor. Men när även små förändringar visar tydliga resultat inspirerar det till att skapa nya mer hälsosamma vanor. Vill du lära dig mer så utforska särskilt noga områdena:

 • Kost
 • Stress
 • Sömn
 • Motion
 • Vikt
 • Glädjefyllda vardagsrutiner

Det finns så mycket kunskap och även ny forskning idag att ta del av. Kunskap och råd med både bredd och djup ges sällan vid ett läkarbesök i den traditionella sjukvården. Nutritionister, hälsocoacher och läkare med funktionsmedicinsk inriktning kan ge råd och hjälp till livsstilförändringar som både hjälper vid kroniska tillstånd men även ge friskvård innan en inflammation gett allvarliga sjukdomstillstånd.

I boken Antiinflammatorisk livstil av Anoushka Davy ges en lättillgänglig och aktuell beskrivning av grundorsaker till inflammation och vetenskapligt baserade råd för en antiinflammatorisk livsstil.

www.livsenergi.se

 

Andra inlägg