E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Hur kan vi hjälpa oss själva att hitta ro och balans i livet när stressen håller på att ta över. Du kanske har tusen saker på att göra-listan. Jobbet, barnen, hemmet, vännerna, matlagningen, uppdatera sociala medier, läsa de senaste böckerna, följa nyhetsflödet, se tv-serierna alla pratar om, jobba lite mer – vara lycklig, lyckad och samtidig har du en känsla av oro över framtiden – Covid, klimatet och katastrofrapporter.

Inte konstigt att pulsen går på högvarv och vi känner oss helt dränerade på energi. En hög stressnivå har blivit normallägen för många. Den belastning som kroppen då utsätts för, som ofta blir kronisk om vi inte får  återhämtning, leder till många negativa effekter både kroppsligt och själsligt. Påslaget av stresshormonerna kortisol och adrenalin gör att immunförsvaret försvagas, kroppen står i beredskap att fly faran eller anfalla och kognitiva funktioner stängs ner och det blir svårt att prioritera och helt enkelt minnas saker och ting. Att leva i detta tillstånd under en längre tid utan tillräcklig återhämtning leder så småningom till fysiska symptom och i förlängningen till total utmattning.

En en enkel metod, som även vilar på vetenskapligt beprövad grund kallas EFT – eller Tapping. Metoden går ut på att man med lätta fingrar knackar på åtta av kroppens akupunkturpunkter. Samtidigt som man gör dessa knackningar lyssnar man på en inspelad vägledd affirmation eller uttalar dessa själv. Knackningarna kombineras med att du lyfter fram både det egna aktuella känsloläget, lugnar sinnet att detta är OK och sedan leder  tanken vidare till en avslappnande association. Du blickar inåt och identifierar ditt problem och vad du känner. Du accepterar din egen känsla. Därefter känner du en mer balanserad känsla till följd av att  kortisolnivån sjunker. Det blir sedan lättare att hitta positiva lösningar och helt enkelt se klarare.

Det finns bra beskrivningar och instruktionsfilmer på nätet och även terapeuter som arbetar med metoden för att minska stress.  Metoden kan också lösa upp tidigare trauman och svåra upplevelser som kan ligga kvar som spänningar i kroppen. Spänningar som kan ge fysiska symptom och dränera oss på energi. Det kan vara svårt att riktigt förstå eller ens veta att de finns där och att händelsen lagrades som ett trauman, då allt ligger på en omedveten nivå. Medvetet vet vi inte att de finns där, men när de lyfts upp till ytan kan de frigöras och leda till både läkning av kroppen och balansering av energiflödet.

I The Tapping Solution hittar du en hel skattkista av vägledda ”Tapping” för precis alla tillfällen och känslolägen. Du får tillgång till vägledning, grupper, associerade terapeuter, inspiration och påminnelser i appen att verkligen göra Tapping till en rutin. Allt hämtas från nätet och varierar från korta ”energibosts” på 5 minuter till längre sessioner på 30 minuter och även hela program att följa under 5-21 dagar. Det är enkelt, effektivt och kan bli din dagliga välgörande rutin eller räddning under särskilt stressiga perioder i ditt liv. Prova på gratis eller abonnera för ett helt år.

www. thetappingsolution.com

 

Andra inlägg