E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Att vara resilience (som är det engelska ordet för elasticitet eller spänstighet) betyder en förmåga att återhämta sig eller lätt anpassa sig till påfrestningar eller förändringar. Den idag snabba utveckling på många områden samtidigt innebär att människan och vår livsmiljö ställs inför både påfrestningar och genomgripande förändringar. Globaliseringen och tekniken ger också nya möjligheter att snabbt sprida information. Sedan mitten på 1800-talet har den dominerande livsåskådningen vilat på Darwinism där de starkaste anses föra utvecklingen framåt. Det har drivit utvecklingen mot separation och konkurrens. Genom globalisering och snabb information leder utvecklingen med nödvändighet tillbaka till begrepp som samverkan, enhet och dialog. Det betyder att vi upplever både fysiska och mentala förändringsprocesser. Förändringarna går fortare och fortare och att då vara bekant med begreppet resilience och se och välkomna framtida möjligheter hjälper oss att återhämta oss och lättare anpassa oss till påfrestningar och förändrade förhållanden.

Gregg Braden har arbetat som problemlösare för Fortune 500-företag med en bakgrund inom geovetenskap och rymdteknik och han har under de senast 30 åren forskat, föreläst och skrivit böcker för att  överbrygga klyftan mellan gammal visdom och modern vetenskap,

Läs mer på www.greggbraden.com

Andra inlägg