E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Finns det dokumenterade resultat för att kunna påstå att det finns alternativa metoder för att läka både livshotande och kroniska sjukdomar? Ännu är det inte möjligt att påstå detta. Men analyser av över 1 500 personers som blivit friska från sin sjukdom och symptom utan vedertagen medicinsk vård och behandling av legitimerade läkare pekar mot detta.

Kelly Turner har skrivit de två New York Times bäst-säljande böckerna Radical Remission och Radical Hope. (www.Kelly-Turner.com). Där beskrivs dessa 1 500 sjukdomsfall som blivit helt botade. De enskilt viktigaste faktorerna som dessa människor har gemensamt kan sammanfattas under 10 rubriker. Dessa tio hälsosamma livsstilsfaktorer har redan i ett stort antal studier visat att de leder till signifikant starkare immunförsvar och ett generellt förbättrat mående. Alltså något de flesta av oss kan ha glädje av. Kan jag själv ta kommandot över en sjukdom eller kronisk åkomma genom livsstilsförändringar? Eller helt enkelt bara förbättra mitt mående?

Helande faktorer:

  • Ta ansvar över ditt mående
  • Förändra din diet radikalt
  • Frigör låsta emotioner
  • Positiva känslor – Vad gör dig glad?
  • Motion och rörelse
  • Meningsfull livsuppgift
  • Tid för meditation och reflektion
  • Kosttillskott, örter och pre-/probiotika
  • Utveckla din intuition
  • Ta till vara socialt stöd

De helande faktorerna och olika tillvägagångssätt behöver anpassas till den situation du befinner dig i. Att ändra livsstil kräver både motivation och lite uthållighet. Din nya livsstil kommer att bli ditt nya normala jag och det förbättrade mående borgar för att du vill fortsätta i en mer hälsosam riktning.

Välkommen till ett första samtal!
Jag kan stödja dig och även tipsa om professionella utövare inom områden som jag själv har använt, men som ligger utanför min egen vårdkompetens.

Andra inlägg