E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Finns det hjälp mot trötthet? Absolut är svaret om du går till en funktionsmedicinsk klinik. Funktionsmedicin är ett livsstilsbaserat och patientcentrerat medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till bl.a. kronisk sjukdom. Söker du hjälp för trötthet eller extrem trötthet vid en vanlig läkarmottagning är det inte ovanligt att du blir hemskickad utan uppföljning. Hos en funktionsmedicinsk läkare går man till botten med problemet och utreder de vanligaste orsakerna. Dessa orsaker kan vara kopplade till:

  • Dålig funktion i sköldkörteln
  • Stress
  • Hormonella förändringar
  • Binjurar och könscellers funktion
  • Dålig sömn
  • Hög sockerkonsumtion
  • Vitaminbrist
  • Näringsbrist
  • Problem med mag- och tarmkanalen
  • Matintolerans

Men förutom att titta på de vanligaste orsakerna går man också in på djupet av din hälsa och livsstil för att få en mer övergripande helhetsbild av hur din kropp mår. Genom systematiska provtagningar och analyser kan läkaren ringa in underliggande problem och obalanser som i sin tur har lett till de olika symtomen.

Peter Martin driver FunMed, en kedja av funktionsmedicinska kliniker med anslutna läkare i Göteborg, Stockholm och Halmstad. Han beskriver att omkring 80 procent av sjukvårdsbidraget går till kroniska sjukdomar och ca 80 procent av de kroniska sjukdomarna beror på yttre, livsstilsrelaterade faktorer som inte påverkas av våra gener. Endast 3 procent av sjukvårdsbudgeten läggs på förebyggande behandlingar. Det är helt uppenbart att systemet i dag är dåligt anpassat efter hur verkligheten ser ut. Funktionsmedicin är det paradigm som bäst möter den verklighet vi har och funktionsmedicinens utveckling går inte längre att stoppa, menar han.

funmed.se

Andra inlägg