E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Ljusare och längre dagar. Sakta börjar behovet av vila och värme inomhus vända och en spirande känsla av växande och kreativitet tar sig uttryck. För att kunna fylla på med ny energi är balans viktigare än någonsin. Den fysiska kroppen behöver

  • sömn
  • näring
  • rörelse
  • återhämtning

för att kunna vara i bästa möjlig balans men även den mentala delen som tankar (den inre föreställningsvärlden) och undermedvetna övertygelser kan behöva lyftas fram i ljuset genom reflektion. Några tips inför vårens kreativa period är att ladda med kloka tankar från Gordana Biernat. Hon har som enda europé blivit utsedd till en ”supersjäl” inom Oprah Winfreys Supersoul 100. Hennes nya bok heter ”Sanningen finns inom dig. När du förändras förändras allt. www. powertalk.se

För att stärka kroppens balans är funktionsmedicin ett vetenskapligt angreppssätt för att kartlägga underliggandes orsaker till obalanser och symptom. Sök upp en funktionsmedicinsk hälsocoach eller läkare och få vägledning och kanske även en livsförändrande syn på hälsa.

www.vitalista.se

www.funmed.se

Andra inlägg