E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Under det år som gått har vi ställts inför nya utmaningar och ändrade förutsättningar under framfarten av covid-19 pandemin. En känsla av oro och ångest i olika grad har drabbat de flesta av oss. Att inte ha kontroll över tillvaron eller att uppleva osäkerhet inför framtiden kan oberoende av bakomliggande faktiska eller inbillade orsaker leda till att vi utvecklar olika beteenden eller strategier. Strategier som utvecklas till vanor som kan stjälpa i stället för att hjälpa oss. Exempel på sådana vanor är matmissbruk, droger av olika slag eller andra missbruk men även vanan att känna oro. Att oro sig kan ursprungligen vara en vana som utvecklats för att stilla en ångest inför okontrollerbara framtida händelser. En vana som till slut känns naturlig och som ett proaktivt agerande, men som snarare förstärker oron istället för att stilla den.

Dr. Jud Brewer, professor i psykiatri och hjärnforskning, beskriver detta fenomen och hur nya metoder för att bryta dessa mönster visar vetenskapligt mätbara och goda resultat. Han delar in processen i tre steg där det första steget är att bli medveten om det egna beteendet och känslomässiga reaktioner med hjälp av t.ex. mindfulness. Steg två innebär att syna hur detta beteende gagnar mig eller vad jag får för vinst i stunden. Steg tre är ett aktivt val att välja hälsosammare vanor och förhållningssätt. Här är förhållningssätten tacksamhet, vänlighet och öppen nyfikenhet särskilt viktiga. Detta kräver träning men skiftet att ta steget från nedbrytande vanor till en hälsosammare livsstil kan bli ditt mest omtumlande steg i livet.

I podcast ”The Ultimate Health” (avsnitt #397) berättar Dr. Jud Brewer om detta.
I sin animerade video ”Kindness kills our fears,…” vill han visa att vi kan sprida vänlighet – och vilka positiva effekter det ger – i stället för att sprida sådana nyheter, information och tyckande (framför allt digitalt) som endast skapar rädsla och oro.

www. ulimatehealthpodcast.com

www.drjud.com

Andra inlägg