E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Att ställas inför påtvingad förändring av dina levnadsvillkor, livsstil, boende, relationer, jobb osv. kan komma plötsligt och kännas överväldigande. Men det kan också vara en självvald hett önskad föresats som pockar på att äntligen förverkligas. En förändring kräver ett visst mått av mod, tillit och självinsikt för att genomföras helt och fullt utan att du faller tillbaka i gamla vanor och övertygelser.

Vill du t.ex. röra dig mer och på ett hälsosammare sätt är det viktigt att först skapa en tydlig inre bild av vilka fördelar det skulle innebära för dig. Att sedan göra stegvisa förändringar som blir till rutiner ger goda förutsättningar för att dessa blir bestående. Större förändringar som att t.ex avsluta en nära relation eller byta jobb kräver också en vilja och förmåga att släppa den tidigare bindningen till situationen. Att gå utanför sin bekvämlighetszon och våga kliva ut i något oprövat och kanske okänt blir så mycket lättare när det gamla är bearbetat och släppt. En extra push, inspiration, stöd och hjälp till motivation kan vara helt avgörande för att lyckas med förändringen. Vad behöver du just nu och inför kommande förändring? Tänk kreativt och intuitivt. Känns det viktigt att ha någon att bolla idéer med: en PT, en hälsocoach, näringsterapeut, psykolog eller en förebild som gjort just det det som du nu står inför? Känner du någon eller kan du söka upp eller läsa om dem som du beundrar och som du kan ”ta rygg” på? Fundera seriöst över om du också kan stärka dig själv genom reflektion och om Tapping kan bli startskottet för en mental omprogrammering. Nyfiken?

www. thetappingsolution.com

Andra inlägg