E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Det är inte bara ett nytt år 2023, vi står redan idag inför stora snabba förändringar i världen och den utvecklingen har redan pågått längre och snabbare än kanske gemene man inser. Vi ser den tekniska utvecklingen, klimatförändringar, flyktingkris, krig, energikris och nu senast påtaglig ekonomisk osäkerhet framöver. Det är lätt att vänta och önska att allt ska gå tillbaka till gamla kända förhållanden. Men vi kommer inte gå tillbaka till gamla tider. I stället för att kämpa emot och sätta livet på ”vänt” finns alternativet att välkomna det nya. Kan vi i stället se att jorden och dess innevånare har både tillgångarna och lösningarna för att transformera till något ännu mer önskvärt för mänskligheten och moder jord. Detta förutsätter ett tillräckligt höjt medvetande hos individen och samhället som helhet. Forskning, snabb teknisk utveckling och kunskap om gamla beprövade andliga inriktningar driver fram nya sätt att uppleva och förhålla oss till förändringar. Det sker när individer och grupper omprövar gamla övertygelser, tänker nytt och annorlunda och utvecklar personlig resilience. Resilience innebär förmågan att återgå till balans efter kris eller förändring och resilience utvecklas genom icke dömande, lugn och med fokus på hjärtats intelligens i stället för att enbart styras av hjärnans tänkande, kalkylerande och rädslor.

Kan vi skifta inställningen konkurrens och ”starkast vinner” till samverkan, samarbete och tanken att vi alla är sammanlänkade både själsligt och geografiskt?

Kan vi i stället för att fråga ”What´s in it for me” till ”How can I serve? What can I share? What does the world need?” 

Gregg Braden står med ena foten i modern vetenskap och forskning och den andra i beprövad 1000-årig kunskap från adliga och medicinska skolor. Du kan läsa mer i hans böcker och lyssna på föredrag där intressanta tankar kring detta presenteras.

www.greggbraden.com

 

 

 

Andra inlägg