E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Kan frånvaro av oro och en känsla av lycka göra oss friskare? Holistisk hälsa inkluderar tanken att livsstil påverkar immunsystemet. Det kan vara yttre faktorer som påverkar kroppen och balansen i olika fysiska system. Men de psykologiska faktorerna har en minst lika stor betydelse.

För 30 år sedan var läkarna tveksamma till att det kunde finnas någon koppling mellan kroppen och medvetandet. Forskning har därefter visat hur hjärnan kommunicerar med kroppens alla celler. Alla kroppens processer påverkas av medvetandet. Bland de processer som kan påverkas av en persons medvetenhet är självläkningsförmågan en av de mest avgörande. De flesta vet att bra matval, sömn & återhämtning, motion & gemenskap är förebyggande friskvård. Nu riktas blickarna mer och mer mot människans  medvetande och de psykologiska faktorer som spelar en lika viktig roll i självläkningsprocesser. Detta synsätt kan innebär att det krävs ett större personligt arbete och kanske ett livslångt lärande och intresse  för att förstå och förändrar sin egen syn inom framför allt tre områden. Anta utmaningen och gör den spännande resan till en större förståelse av hur de undermedvetna programmeringarna styr oss.

  • Förändra inre övertygelse
  • Sluta kämpa
  • Utvecklas genom observationer och aktiva val och handlingar

Inre övertygelser skapas ofta redan under uppväxten och bildar ett omedvetet förhållningssätt genom vilket vi uppfattar vår omvärld. Granska dina övertygelser noggrant och ärligt så får du många ledtrådar att nysta vidare i. Dina övertygelser manifesteras i din upplevelse av verkligheten. Det är fullt möjligt att byta en gammal – och inte längre relevant övertygelse för dig – mot en diametralt motsatt övertygelse. Som exempel kan upplevelsen  ”att personalen på restauranger ger nästan alltid dålig service och uppträder ohövligt” ändras. Om jag ändrar min övertygelse får jag i stället den positiva upplevelsen av ett vänligt bemötande i stället. Det jag lägger ut får jag tillbaka.

Mindfulness innebär medveten närvaro i nuet. Det innebär också acceptans och icke dömande. Att bli arg, irriterad och dömande över andra människors beteende eller att överhuvudtaget lägga energi på att beklaga eller förfasa sig över det som inte upplevs perfekt eller som jag önskar skapar bara egna obalanser och överförs dessutom som negativ energi till andra. Sluta kämpa och döma och var så flexibel och rörlig som möjligt. Människan är den art som har störst anpassningsförmåga. Utnyttja kraften i att följa livsenergins flöde i stället för att ”simma motströms”.

Att gå djupare i förståelsen av medvetandet och utnyttja observationer och göra aktiva val och handlingar kräver både tid, intresse och vägledning. Men det är en av det kanske viktigaste stegen för att leva ett så rikt och tillfredställande liv som möjligt. Det banar också vägen för ett balanserat immunsystem och det som kallas holistisk friskvård. När du mår bra kan du bidra med gott! Vad kan vara mer tillfredsställande än det?

 

Andra inlägg