E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Empater har ett alldeles speciellt sätt att se på världen. De är högkänsliga och absorberar andras tankar, känslor och energier. Alla deras känslor går mer på djupet.  De har lätt att sätta sig in i andras känslor och avläsa  intentioner. Vår kultur lyfter inte i första hand fram egenskaper som känslighet, empati, vänlighet och medkänsla. I stället premieras framför allt egenskaper som konkurrens, strävan efter  makt och inflytande. Naturens egna vägar till urval anses innebära ”den starkes överlevnad”.

Men vi behöver alla olika egenskaper för att tillsammans skapa den värld vi önskar leva i. Det talas ibland om den obalans som vår del av världen idag har utvecklat. Det är en stark förskjutning mot det som kallas yang. Yang är en metafor och står för ljus, maskulinitet, aktivitet osv. Motsatsförhållandet yin står för mörker, kvinnlighet, passivitet, jorden osv. För att skapa en bättre balans mellan dessa motsatsförhållande har det faktiskt aldrig funnits en bättre tid för starka empatiska personer att kliva fram i ljuset. Dessa egenskaper blir mer och mer uppmärksammade. Därför blir också fler och fler medvetna om sin fantastiska begåvning.

Det är en begåvning som behöver få plats och utrymme för att kunna utvecklas. Det finns många gånger motkrafter och hinder som gör att en empat tappar bort sig själv och stänger ner den naturliga begåvningen att se och uppleva nyanser som inte är givet för alla. Där finns en potential som världen behöver uppmuntra och låta utvecklas. Det är förmågan att se bortom det 5 sinnena och att förstå och förmedla visshet som hjälper människan till insikter och ett höjt medvetande.

De flesta av oss har väldigt svårt att föreställas oss sådant som ligger långt utanför det vi redan vet eller tror oss eller har en övertygelse om. När du börjar lyssna till ditt högre jag kommer ditt liv att utvecklas så som det är tänkt. Har du inneboende empatiska förmågor kommer de till sin rätt när du kan var dig själv fullt ut utan rädsla. Då bidrar du med din fulla potential för din och alla andras bästa.

Är du nyfiken på empati och kraften i att vara inkännande i en allt hårdare värld läs boken ”Sensitiv och Stark” av Anita Moorijani.

www.bokus.com

 

 

Andra inlägg