E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Orden god hälsa, utveckling och framgång ger positiva associationer för de allra flesta. Vi vill gärna ha allt detta, men att förstå vad som leder dit är inte alltid så självklart. Egentligen är det ett livslångt lärande. Vägen dit ser också olika ut för oss alla beroende på bakgrund, tidigare erfarenheter, personlig läggning, insikter och kunskap. Men jag har det fulla egna ansvaret för min livsresa. Det är aldrig någon ”annans fel” att jag står där jag står just idag. Utmaningar kan vara precis det jag behöver möta för att komma till en vändpunkt och börja förändra det som skaver. Det går att fånga möjligheter i alla yttre omständigheter.

Min egen resa

Frågor kring livstil och hälsa ligger mig varmt om hjärtat. Mina egen livserfarenheter kantas av ett antal prövningar och vändpunkter som lett till nya insikter och nya tankemönster och övertygelser. Några av dessa vändpunkter har betytt särkilt mycket för mig. Jag har startat och drivit egna verksamheter flera gånger. Men jag har också varit anställd i stora bolag och kämpat med livspusslet med man och tre barn och ständig tidspress. En period drev jag egen verksamhet i USA och var samtidigt ensamstående mamma till mitt första barn. Under dessa perioder i livet av utforskande och expansion fick jag utmana mina rädslor och många tankemönster och övertygelser. Senare i livet ställdes jag inför prövningen att bli ensamstående mamma igen, genom oväntat dödsfall. I svåra stunder är det viktigt att först ta hand om sin stress och inre trauman för att nå en inre balans. Därefter kan en förändringsprocess successivt starta. Om jag är öppen för och tror på möjligheten. När jag kunde lyssna till min egen längtan, allt som inspirerade mig och min inre kompass, fick jag alltid inspiration att gå i en riktning som också ledde vidare till nya insikter.

Tankemönster och övertygelser

Mina erfarenheter och mitt intresse för personlig utveckling har också lett fram till att just frågor kring livstil och hälsa ligger mig varmt om hjärtat. Men jag har också insett hur viktigt det är att ta hjälp och dyka djupare in i frågan vilka tankemönster och övertygelser som jag bär på. Vad tror jag om mig själv och hur tror jag världen omkring mig ser ut. Stämmer det jag tror? Vilken bild har jag om mig själv och mina förmågor? Alla övertygelser vi har – både i stort och i smått – kommer alltid att bli bekräftade. Det beteende och den tro vi utstrålar, är också den upplevda verklighet som möter oss. Har jag övertygelsen att det är svårt att lyckas och att jag t.ex. alltid har brist på pengarna i jämförelse med andra, då lever jag troligen med känslorna brist, avundsjuka och bitterhet. Det i särklass viktigaste att förstå och arbeta med för att få förändringar i sitt eget liv är just att observera sina tankar, övertygelser och självbild och att utveckla en stark självkänsla. Självkänsla handlar om medvetenhet om sitt eget värde och att utveckla självkärlek vilket ökar förmågan att ge kärlek till andra. Självförtroende handlar om prestation och behovet av att bli sedd och bekräftad i sina prestationer. Du kan förändra dina tankar och därmed skapa en annan upplevelse av allt som sker. Du har dina tankar men du är dem inte.

Insikter

Du har möjlighet att genom nya insikter lyfta dig upp från en tillvaro där allt bara sker utan att du ser några sammanhang. Du kanske reagerar utan medvetenhet och agerar utan ett aktivt val. Insikter är vägen mot en mognad, oberoende var du befinner dig idag i din utveckling. Vi har alla olika erfarenheter och föds dessutom in i detta liv med tidigare generationers erfarenheter och kulturella pålagor. Det spelar ingen roll vilken ålder du biologiskt befinner dig i. Utgå ifrån där du befinner dig idag. Om du känner en längtan efter något, ta tag i den längtan och utforska vad din inre röst säger dig. Vad är ditt syfte och vart vill den föra dig? Vad brinner du för? Vad får dig att känna lätthet och glädje?

Ge dig själv tid att svara på följande frågor – ärligt och med eftertanke. Gå sedan tillbaka till frågorna och dina svar en gång varje månad under minst ett halvår. Genom att fundera på frågorna och dina svar sätter en både medveten och omedveten process igång. Ta gärna hjälp av någon som kan vägleda/coacha dig till fördjupad självinsikt och självledarskap. Det kan bli ditt livs viktigaste investering.

  1. Var befinna jag mig idag med avseende på hälsa, arbete, ekonomi, relationer, framgång, tid för avkoppling och reflektion?
  2. Vad längtar jag efter?
  3. Vilka övertygelser bär jag med mig? Övertygelser/tankemönster om mig själv och världen omkring mig?

Ta steget fullt ut för att skapa hälsa, utveckling och framgång.

Varmt välkommen till vägledning och inspiration. Jag brinner för att dela med mig av egna erfarenheter och att inspirera till växande genom professionell coaching/samtalsterapi.

 

Andra inlägg