E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Vad kan vara viktigare inför ett nytt år än att skapa en personlig och unik plan för att få mer tid, mer energi, bättre hälsa, en god ekonomi eller annat som är viktigt för dig just nu i ditt liv.

Hur gör jag en hållbar plan? Börja med tre viktiga frågor:

  1. Vad längtar jag efter? Vad brinner jag för?
  2. Vad behöver jag just nu?
  3. Vad vill jag långsiktigt med mitt liv?

Avsätt tid för att utforska dina svar på dessa frågor. Det långsiktiga livsmålet pekar ut riktningen. Det som som ryms inom det kommande året är steg på vägen, men steg som ligger i linje med det långsiktiga livsmålet. Prata med någon som känner dig väl. Skriv, visualisera eller sök inspiration hos en coach eller grupp. Bryt ner målen i mindre och konkreta hanterbara steg.

Tips för att din personliga och unika plan verkligen ska förvekligas under det kommande året.

  • Sök draghjälp och support! T.ex. digital grupp, coach, kurs, kompis (grupp) där ni peppar varandra.
  • Justera din plan under året om yttre omständigheter förändras radikalt. Målen kan vara de samma men vägen dit bli lite annorlunda.

Andra inlägg