E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Hur stor betydelse har tankarna på vår hälsa, vårt välbefinnande och hur vi upplever världen omkring oss? Det finna många olika riktningar att både studera och förhålla sig till.

Genom de senare årens forskning kring hjärnan och dess funktioner har nya mätbara effekter lyfts fram. Tydligt är att människans olika delar samverkar i ett balanserat system. Rubbas vissa delar får det återverkningar på andra delar. Det mentala påverkar det fysiska. Tankar kan sägas styra både den fysiska kroppen och våra övertygelser.

Många spännande inriktningar finns idag tillgängliga att ta del av. Vilka synsätt tilltalar dig? Känns det lockande att ompröva gamla övertygelser och börja använda den egna inre skaparkraften?

 

Några områden att utforska och där aktiva forskare och utövare beskriver nya strömningar är t.ex.

  • Hjärnans skapande kraft

Joe Dispenza har skrivit flera böcker om möjligheten att läka fysiska skador och symptom och att attrahera möjliga utfall från kvantfältet. Böcker: Bryt ovanan att vara dig själv; Tänk dig frisk; Hitta din övernaturliga kraft.   www.joedispenza.com

  • Hitta ditt syfte och kvinnliga kraft

Att vara i samklang med sitt högre syfte och leva utifrån denna energi ger en oändlig tillgång till skaparkraft. Dessa tankar förmedlar bl.a. dessa kvinnor i kurser, material och nätverk. Carolina Gårdheim.   www.carolinagardheim.se    Clare Zammit     www.Clairezammit.com

  • Hälsoskolan – tankens kraft

Lär dig skapa positiva förändringar i din kropp. Boris Aranovich har lång erfarenhet av forskning, utbildning och praktiska metoder för balansering av kroppens system och tankens starka skapande kraft.    www.human-resources.one

www.aranovich.se