E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Allt fler människor säger sig uppleva att stressen i deras liv har ökat och att den påverkar livsstilen, hälsan och välbefinnandet allt mer. Det är svårt att definiera stress. Stress kan ha olika innebörd för olika individer. Det som är stress för en person kan upplevas som en positiv utmaning för en annan.  Den vanligaste definitionen är en obalans mellan krav och möjligheter.

Vår känslighet för emotionell press och våra resurser att stå emot inre och yttre påverkan varierar också över tid. Man brukar tala om inre och yttre stress. Den inre stressen kan härledas från våra tankar, personligheten och tidigare upplevelser. Den yttre stressen är sådant som vi inte kan påverka eller helt enkelt inte vet om. Det kan vara t.ex. katastrofer, gifter i luft och mat, sjukdomar, trauman, förändringar i arbetssituationen, skilsmässa.

När vi blir påverkade av stress sätter kroppen igång processer för att avgifta, reparera och balansera alla funktioner igen. Kortvarig stress är vi byggda för att klara av. Kroppen mobiliserar för att fly eller slåss och söker därefter vila för att återställa balansen. Problem uppstår när stressen blir långvarig eller kronisk.

Hur hittar vi tillbaka till den nödvändiga återhämtningen? Hälsosamma rutiner inom områdena kost, sömn, rörelse, relationer och vila ger en bra grund för en hälsosam livsstil. Det ger också möjlighet att bygga upp en ”stressbuffert” som gör det lättare att klarar av även oförutsedda livshändelser bättre. Skapa dina rutiner. Vad passar just dig? Att bara börja ändra på beteendet inom ett område kan leda till ny känsla av balans och välmående som inspirerar till ytterligare förändringar.

 

Lättlästa och inspirerande böcker/program är t.ex.

  • Livsviktigt! Mai-Lis Hellenius (Livsstilsprofessor)
  • Leva livet. Handfasta råd för ett bra liv. Hela livet. Mai-Lis Hellenius & Tommy Cederholm
  • Hjärnstark. Anders Hansen
  • Titta på Programserien (säsong 1, program 1) ” Din hjärna” med Anders Hansen på SvtPlay

Kurser & seminarier

Meditation, yoga, mindfulness