E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Att känna sig utmattad och energilös har blivit ett normaltillstånd för allt fler människor. Dagens livsstil påverkar våra kroppar på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Symptom och besvär kan vara allt från lättare tillstånd under vissa perioder till total kollaps s.k. utmattningssyndrom.

Vad är det för faktorer som leder till utmattning och varför har den ökat sa radikalt i omfattning? Det forskas mer och mer kring dessa frågor idag. Kunskap om både orsaker och metoder för att mäta de kroppsliga reaktionerna utvecklas kontinuerligt. Det man med säkerhet kan säga är att det i högsta grad handlar om livsstil och man behöver titta på alla delar i sin livssituation.

Ställ dig själv frågor som: Hur lever jag egentligen idag? Får min fysiska kropp och det mentala sinnet den näring och återhämtning som är så viktig? Utsätts jag för gifter, buller, tidspress från omgivningen? Allt detta stressar kroppens system och kronisk stress leder till problem och skador.

De fem mest vitala områden som behöver vara i balans är:  näringsintag, sömn, rörelse, återhämtning och social/emotionell tillfredställelse.

Social och emotionell tillfredställelse innefattar t.ex.

  • Stimulerande sysselsättning/arbete
  • Trygghet i social gemenskap
  • Möjlighet att påverka sin situation
  • Känsla av syfte och mening

Den traditionella sjukvården har specialister inom en rad viktiga områden. Är du i behov av en livsstilsförändring behövs framförallt en helhetssyn av alla hela din situation. Då kan det upplevas svårt att hitta vägar till professionella utövare med kunskap inom alla områden och att få konkreta råd och stöd till en läkande process och återhämtning.

Inom den alternativa vården finns många effektiva och beprövade metoder som komplement till den traditionella sjukvården. Vid utmattningssyndrom kan det vara helt avgörande att få stöd och hjälp att tillsammans med en sakkunnig vägledas i metoder för att stärka kroppen självläkande kraft.

Kontakta en terapeut/vårdgivare inom funktionsmedicin, energimedicin, alternativa stödjande metoder. Ta ett steg i taget. När energin stärks inom ett område kan självläkning visa sig på flera andra områden, både fysiskt och mentalt.

 

Några förslag till böcker att läsa som ger tydliga beskrivningar och förslag till lindring vid utmattningssyndrom:

  • Förstå och lindra kroppens reaktioner. (Emma Holmgren & Sofia Göthe)
  • Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom (Emma Holmgren)

Filmlänk om dagens dilemma – Utmattning  (Excausted)

https://whole.tv/video/70043a16-6eab-4a6e-8ff9-54f1a1af9d19