E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Tapping är termen som ofta används för den alternativa behandlingsmetoden EFT tapping (Emotional freedom technique). Metoden syftar till att behandla fysisk smärta och emotionell ångest.

Tapping fungerar som en psykologisk akupressur och akupressur kan liknas vid akupunktur utan nålar. Metoden riktar in sig på kroppens meridian punkter – eller kraftfulla energipunkter – och är baserade på kinesisk medicin. När energibalansen återställs kan fysiska symptom och negativa upplevelser och känslor lindras. Dessutom sänder tapping på dessa punkter signaler till delar av hjärnan som kontrollerar stress.

Tapping kan snabbt ge en känsla av lugn och avslappning i kroppen. När kroppen slappnar av börjar blockeringar och spänningar släppa taget och energi får en möjlighet att flöda friare. Balansering av hormonsystemet och kroppens självläkande förmåga understöds.

EFT tapping kan delas in i fem steg.

  1. Identifiera vad du är rädd för eller vilket problem du vill jobba med. Var tydlig med ditt problem. Ett exempel: I stället för att tänka ” Jag är arg på min partner” så var mer precis och tänk ” Jag är arg på min partner för att hen nästan aldrig lyssnar på något jag säger” – om det är det som egentligen tynger dig.
  1. Gradera hur mycket problemet fysiskt och känslomässigt tynger dig på en skala på 1-10, där 10 är den högst graden.
  1. När du får hjälp av en terapeut eller om du lyssnar på en inspelad vägledning är stegen i processen att först erkänna problemet/aktuell situation och därefter acceptera dig själv trots svårigheten.
  1. Punkter nasom stimuleras genom knackningar är: ovan ögonbrynen, vid sidan av ögonen, under ögonen, under näsan, på hakan, vid nyckelbenen, under armarna, på huvudet.
  1. Metoden leder snabbt till ett mer djupgående resultat om en fråga eller känsla behandlas stegvis. Som exempel kan känslan av ilska vara först lagret. När en balans i energisystemet infinner sig kan nästa steg bli att fråga sig själv varför jag är arg. Nästa lager kan vara vad/vem gör mig arg, för att så småningom komma till den underliggande känslan som skulle kunna vara: detta påminner mig om det jag kände när jag som barn och blev negligerada/straffad av mamma/pappa.

Processen kan liknas vid att skala av lager efter lager av en lök. Lagrade obalanser i energisystemet kan under en sådan process successivt läkas.

Utbildade terapeuter i Sverige kan ge behandlingar och information om metoden.
Sök t.ex. på www.eftforbundet.se

En utmärkt källa till information om tapping är www.thetappingsolution.com

Där kan du lyssna på vägledd tapping och testa metoden själv genom att ladda ner behandlingar för en mängd olika frågor och problem. Nick Ortner (grundare) och Jessica Ortner har utvecklat ett material som är lätt att använda – och som fungerar!