E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Gör något du älskar, ha ett syfte med det du gör och även en långsiktig vision. Men glöm inte att göra något som får dig att engagera dig i andra. Detta är enkla ledstjärnor för ett liv i balans.

Det moderna samhället innebär en helt ny typ av stress. Under evolutionen har människokroppen varit utsatt och anpassad för att klara korta farliga och situationer.  Kroppen är skapt att reagerade med kraftig stress för att få oss att fly eller fäkta och därmed överleva livshotande faror. Idag utsätts vi kontinuerligt av både yttre, inre och mental stress. Världshälsoorganisationen menar att vi är mitt uppe i en stressepidemi. Upp till 80% av alla husläkarbesök tros vara stressrelaterade på något sätt. Man kan beskriva det som att vi idag lever i ett informationsekosystem. Kroppen, hjärnan och miljön utbyter information varenda sekund av ditt liv. Alla dessa informationskällor kommunicerar med varandra och den enkla fråga den ställer är: Är jag trygg eller hotad? Vid upplevt hot utsöndras kortisol, adrenalin och noradrenalin. Detta har under evolutionen hjälpt oss under korta stunder att undvika faror. Men det stora problemet idag är att vi ständigt omges av stressorer som kan ge kroniska stresstillstånd i kroppen.

Listan kan göras lång vad effekten av ständigt stresspåslag innebär för kropp, själ och hälsa. Reaktioner på stress är bl.a. högt blodtryck, förhöjt koaguleringstendens i blodet, insulinresistens, hormoniell obalans, matsmältningsproblem, nervceller som dödas i hjärnans minnescentrum, ångest, oro och infektioner. Skadliga långsiktiga effekter av stress ger folksjukdomar som hjärt- och kärlproblem, typ 2 diabetes, fetma, högt kolesterolvärde och depression.

Människan har två stora neurologiska system, den rationella hjärnan och känslohjärnan. Vid stress tar den känslomässiga hjärnan över för att uppmärksamma eventuella hot. Ju oftare du känner dig stressad ju mer kraft får din känslohjärna. Amygdala är en viktig del av känslohjärnan. Detta område växer när vi utsätts för stress under lång tid. Vi kommer uppleva fara även där ingen fara finns.

I boken Stress Balansen av av Dr. Rangan Chatterjee får du enkel och lättillgänglig vägledning hur du får kroppen att släppa taget om stressen. Dr Rangan Chatterjee är en stark förespråkare för läkande livsstilsförändringar. Han kopplar samman sin egen långa kliniska erfarenhet som allmänläkare med vetenskaplig forskning. Han gör det med en befriande syn på varje människas inneboende kraft att genom ett holistiskt synsätt bli sin egen bästa vän och rådgivare för det hälsosamma liv du alltid drömt om.

www. Adlibris.se

 

 

Andra inlägg