E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Stressad, trött och ur balans? Längtar du efter mer ork, god hälsa och att livet ska fyllas av det du drömmer om? Var finns lösningen?

Du har kanske varit i kontakt med sjukvården men hänvisats runt till olika instanser och otaliga undersökningar utan resultat.

Kroniska sjukdomar och precisionshälsa

Vi står idag inför en successivt förändrad syn på hur sjukvården ska organiseras och bedrivas. Alla vill ha tillgång till kvalificerad och bra vård vid sjukdom, men ett betydligt större fokus behöver läggas på Friskvård det vill säga förebyggande åtgärder. Det finns redan en växande kunskap hur symptom lindras eller elimineras helt i stället för att behandlas med livslång medicinering.  I dag lider nästan halva svenska befolkningen av minst en kronisk sjukdom. Det innebär att fem miljoner människor kämpar med olika hälsoproblem varje dag. Nu forskas det bl.a. på Karolinska Universitetssjukhuset kring något som benämns precisionshälsa. Precisionshälsa handlar om att kartlägga varje patient med frågeformulär och labbmarkörer och sedan behandla de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa med individualiserade behandlingsplaner.

Det handlar också om att individen får vägledning att bli sin egen hälsocoach. Att förstå hur nya vanor och åtgärder steg för steg leder till Friskvård som ger läkande och även förebyggande resultat.

Livsstil

Vår vardag idag kantas av stress, ett stillasittande liv, mat som inte ger nödvändig energi och näring utan snarare leder till fetma och allergier, är långt ifrån anpassad till vår kropps ursprungliga konstitution och behov. Det onormal har blir dagens normala livsstil. Dagens sjukvård är anpassad för att ta hand om akuta problem. Vilket den framgångsrikt har gjort. Arbete behöver läggas på förebyggande friskvård där kunskap och förståelse hur obalanser i kroppen rättas till och därmed skapar förutsättningar för en läkning.

Coaching, samtalsterapi och vägledning till hälsa

Det kan vara knepigt att hitta långsiktig hjälp för kroniska sjukdomar. Fortfarande ligger en del av denna vård utanför den skattefinansierade sjukvården. Dessutom kan det upplevas ovant eller finnas en viss egen skepticism mot nyare metoder. Men många av dess metoder har funnits och redan tillämpats under en längre tid i bl.a. USA och i vissa länder i Europa.

Jag erbjuder ett första orienterande samtal där vi kartlägger din situation idag och lyfter fram det som kan vara till stöd och hjälp här och nu. Kanske ligger dina problem och funderingar på ett emotionellt plan. Då kan jag hjälpa dig genom coaching eller samtalsterapi.

Är dina funderingar mer knutet till kroppsliga hälsoproblem får du information och förslag vart du kan vända dig för att komma i kontakt med utövare av metoder för läkning och balansering av underliggande orsaker.

Välkommen att BOKA här!

www.novaliv.se

 

 

 

Andra inlägg