E-post

info@novaliv.se

Tillgänlig

Mån - Fre: 17:00 - 19:00 | Helg: 10:00 - 17:00

Samtalsterapi

En samtalsterapeut har någon form av utbildning i psykologisk teori, samtalsmetodik och har gått i egen terapi och under handledning mött klienter. Utbildningen kan motsvara steg 1 av psykologutbildningen på högskolenivå. I samtalsterapi ges klienten möjlighet att beskriva sin situation idag. Klienten avgör alltid vad och hur mycket som ska tas fram. Terapeuten kommer genom frågor och aktivt lyssnande hjälpa klienten att förstå och även komma vidare i sin situation men kommer också uppmuntra till en fördjupad förståelse av tidigare upplevelser och övertygelser. Processen kan se olika ut och hur djupt man går avgör alltid klienten. Syftet med terapin är att du ska få en bättre förståelse av var du står idag, vad du längtar efter och vad som kan stå i vägen. Dessutom bedömer terapeuten vad du kan utveckla och föreslår och visar genom upplevelsebaserade övningar vilka redskap du kan använda för att komma vidare och därmed må bättre.

Coaching

En coach kan ha olika typer av utbildning och erfarenheter av samtalsmetodik och att möta människor. Coachen kan t.ex. vara godkänd av ICF, som är en organisation som godkänner utbildare och elever med en certifiering. Vid coaching lyfter man i första hand fram situationen här och nu och det som klienten vill samtala om. Coachen uppmuntrar klienten till att hitta verktyg och metoder för att förändra beteende eller hitta motiv till att lösa dagens situation. Det handlar i första hand om att vara ett bollplank åt klienten som därmed får hjälp att hitta sina egna behov och också lösningar på upplevda problem och låsningar. Coaching är i första hand framåtriktad och lägger mindre fokus på att gå djupare in på tidigare upplevelser, övertygelse och förhållanden.

 Framgångsrik samtalsterapi eller coaching

För att din samtalsterapi eller coaching ska bli framgångsrik och ge det du hoppas på att få hjälp med är det några saker som är särskilt viktiga både när du söker, börjar hos och genomför mötena.

  • Sök på nätet eller via bekanta efter förslag på vart du ska vända dig.
  • Vill du gå lite djupare i förståelsen av dig själv och din situation eller tror du att några få samtal kan hjälpa dig?
  • Vill du ha en terapeut/coach som har en speciell inriktning mot t.ex. drogmissbruk, sorgbearbetning, utbrändhet eller karriärsmål?
  • Känn efter om du får förtroende för den terapeut/coach du valt. Om det känns det minsta fel eller obekvämt – byt terapeut/coach. Du kommer inte längre i din process än din terapeut själv har erfarenhet av. Det är också viktigt att du känner dig bemött så du vågar öppna dig. Den erfarna och kunniga terapeuten/coachen ska kunna möta dig där du står på precis det sätt du behöver och dessutom kunna inge hopp och vägledning.
  • Rannsaka dig själv hur motiverad du är att få hjälp med en förändring och om du är beredd att gå in i en process som kanske både innebär jobbiga känslor och eget arbete.

Om du både förbereder ditt val av terapeut/coach, går in i processen med engagemang och ett öppet sinne kan den hjälp du får leda till ett avgörande steg för din personlig utveckling eller framtidsplan.

Läs vidare på:

Coaching & Samtalsterapi

Andra inlägg